Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Улпия Турс ООД беше одобрена по схемата за безвъзмездна финансова помощ по проект на НАП „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Comments are closed.